Vår historia

Vi startade detta med tanken att förenkla för produktioner att göra grönare val.
"We started this company with the aim to simplify for productions to make greener choices."

Vi som driver detta är dekormålare, ljussättare o producent med många års erfarenhet. Under alla år har vi sett hur plast klipps och slängs och hur vänner stått med terpentin och smällt ner frigolit. När vi träffade på Pulp Art Surfaces i LA på en mässa för hållbara produktioner, kände vi att det här måste  alla inom och utom film- och TVbranschen få tillgång till.

"We, who have started this, work as set painter, gaffer and producer with number of years experience. During these year we have witnessed how plastic materials are cut, used and tossed and also friends workning with terpentine to dissolve styrol. When we met Pulp Art Surfaces in LA on a trade show for greens productions, we felt that the business in Europa should have access to these products"

Arken överensstämmer med Global Green Standards ISO 14000 Standards.

"The skins are compliant with Global Green Standards ISO 14000 Standards."

PAS-arken är tillverkade av 100% återvunnen pappersmassa från tidningspapper, kartong och träflis. PAS-arken är återanvändbara, återvinningsbara och komposterbara.
Arken är också enkla att montera, måla på, såga i och göra hörn tex och de flesta är även printbara.

Vi ser fram emot att hjälpa er bli mer gröna!

Jossa, Helena och Jonas