Köpvillkor

Ägande rätten övergår till köparen först när full likvid för faktura är erhållen.

Ownership of purchased product are not transferred until full payment is received.